Näin äänestät ennakkoon edustustossa

Ennen ennakkoäänestyspaikalle menoa:

1. Ota mukaasi ennakkoäänestyspaikalle ehdottomasti henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.

2. Ota mukaasi myös postitse kotiisi saama ilmoituskortti (ilmoitus äänioikeudesta). Se nopeuttaa äänestystoimitusta. Ilmoituskortti ei kuitenkaan ole pakollinen, vaan voit äänestää myös ilman sitä. Mikäli et jostain syystä ole saanut ilmoituskorttia, voit tiedustella sitä ja/tai sen tietosisältöä mistä tahansa Suomen maistraatista.

3. Voit äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ulkomailla tai Suomessa.

4. Jos haluat selvittää jo etukäteen ehdokkaasi ehdokasnumeron, löydät sen presidentinvaalin ehdokasluettelosta. Ehdokasnumerot ovat myös nähtävissä ehdokkaiden omissa vaalimainoksissa sekä suomalaisissa tiedotusvälineissä.

5. Voit ottaa mukaasi oman vaaliavustajan, jos et esimerkiksi kykene itse tekemään äänestysmerkintää. Avustajana ei kuitenkaan saa olla henkilö, joka on ehdokkaana vaaleissa eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisarensa tai vanhempansa. Jos Sinulla ei ole omaa avustajaa, vaalivirkailija avustaa Sinua.

Ennakkoäänestyspaikalla:

6. Esitä henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijalle, joka antaa Sinulle äänestyslipun.


7. Mene äänestyslipun kanssa äänestyskoppiin tai äänestämiselle varattuun muuhun paikkaan. Siellä on nähtävillä presidentinvaalin ehdokasluettelo, josta voit tarkistaa ehdokkaasi numeron.

8. Merkitse kynällä äänestyslippuun sen ehdokkaan numero, jolle haluat antaa äänesi. Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta! Ohje äänestäjälle äänestysmerkinnän tekemisestä (pdf, 0.27 Mt)

9. Merkittyäsi numeron äänestyslippuun taita se siten, että numero jää taitoksen sisäpuolelle eikä näy ulospäin.


10. Mene taitetun äänestyslipun kanssa vaalivirkailijan luo. Hän leimaa äänestyslippusi.


11.
Tämän jälkeen vaalivirkailija antaa Sinulle ruskean vaalikuoren ja pyytää Sinua sulkemaan sinne äänestyslipun. Sulje äänestyslippu vaalikuoreen ja anna kuori vaalivirkailijalle. On tärkeää, että nimenomaan suljet vaalikuoren. Koska ennakkoäänestyksessä ei käytetä vaaliuurnaa, toimii suljettu vaalikuori vaaliuurnana.


12.
Vaalivirkailija merkitsee nimesi äänestäjistä pitämäänsä luetteloon.

13. Vaalivirkailija pyytää Sinua allekirjoittamaan mukanasi olevan ilmoituskortin. Jos Sinulla ei ole ilmoituskorttia, vaalivirkailija antaa Sinulle lähetekirjelomakkeen, joka Sinun on täytettävä. Allekirjoita ilmoituskortti tai lähetekirje ja anna se vaalivirkailijalle.

14. Lopuksi vaalivirkailija sulkee vaalikuoren (jonka sisällä on äänestyslippu) ja allekirjoittamasi ilmoituskortin tai lähetekirjeen keltaiseen lähetekuoreen, joka sitten postitetaan Suomeen oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle.

(Lähetekuoren saatuaan keskusvaalilautakunta avaa sen ja tarkastaa ilmoituskortista tai lähetekirjeestä, kuka on äänestänyt. Tämän jälkeen lähetekirje ja vaalikuori erotetaan toisistaan. On huomattava, että keskusvaalilautakunta ei tässä vaiheessa avaa vaalikuorta. Vaalikuoret avataan vasta vaalipäivänä, kun äänenlaskenta aloitetaan).


15.
Kun vaalivirkailija on sulkenut äänestysasiakirjasi keltaiseen lähetekuoreen, voit poistua ennakkoäänestyspaikasta.

 
Julkaistu 22.12.2017