Ennakkoäänestys ulkomailla

Ulkomaan ennakkoäänestys toimitetaan

  • Suomen edustustoissa ja niiden toimipaikoissa ja
  • suomalaisissa laivoissa.

Edustustot

Ulkomaan yleisinä ennakkoäänmestyspaikkoina ovat valtioneuvoston asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipaikat (jatkossa edustustot). Niissä voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä maassa tai missä kunnassa hän asuu. Edustustoissa voivat siten äänestää esimerkiksi lomamatkoilla tai työkomennuksella ulkomailla olevat äänioikeutetut.

Laivaäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään myös suomalaisilla laivoilla, jotka ovat poissa Suomesta kotimaan ennakkoäänestysajanjaksona ja vaalipäivänä. Laivaäänestys voidaan aloittaa viikkoa aikaisemmin kuin muu ennakkoäänestys. Laivaäänestyksessä saa äänestää vain laivan henkilökunta.

 
Julkaistu 28.1.2016