Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2016 » Finansministeriet informerar: Riksdagspartiernas partisekreterare tog ställning till ändringar i valsystemet

Finansministeriet informerar: Riksdagspartiernas partisekreterare tog ställning till ändringar i valsystemet

Publicerad 4.2.2016  Uppdaterad 8.5.2017

Avsikten är att det i samband med social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformen ska införas en sådan i grundlagen föreskriven självstyrelse för ett områdes invånare i större självstyrande områden än kommuner. Avsikten är att det självstyrande området som högsta beslutande organ ska ha ett fullmäktige som utses genom direkt val.

Lagberedningen för reformen pågår i social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets gemensamma projekt, som även justitieministeriet deltar i. I samband med denna lagberedning har det under justitieministeriets styrning utarbetats en preliminär tjänstemannabedömning och tjänstemannaförslag om valsystemet för och storleken på fullmäktige i de nya självstyrande områdena. Under finansministeriets styrning har det dessutom utarbetats en bedömning och förslag om deltagarrättigheter som ska komplettera valen.

Social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformens projektgrupp bad riksdagspartiernas partisekreterare ta ställning till de grundläggande förslag och bedömningar som utarbetats som tjänsteuppdrag samt att eventuellt komma med nya förslag.

Det största riksdagspartiets (Centern) partisekreterare sammankallade riksdagspartiernas partisekreterare eller representanter för dem.

Förslagen ska under lagberedning preciseras till författningsförslag, och regeringen tar ställning till dem efter att partisekreterarna behandlat dem och de synpunkter som framkommit under den behandlingen har beretts och konkretiserats. Efter det ordnas även en allmän remissbehandling av dem.

Bilagor:
Partisekreterarnas ställningstagande till ändringar i valsystemet 3.2.2016 (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Timo Laaninen, partisekreterare för Centern + 358 50 388 0004, timo.laaninen(at)keskusta.fi
Arto Jääskeläinen, valdirektör, justitieministeriet, tfn + 358 2951 50128, arto.jaaskelainen(at)om.fi
Inga Nyholm, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn + 358 40 760 5524, inga.nyholm(at)vm.fi
Tuomas Pöysti, understatssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn + 358 2951 63012, tuomas.poysti(at)stm.fi (frågor om den fortsatta beredningen av social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformen)