Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2016 » Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet informerar: Lagutkast som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen sänds på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet informerar: Lagutkast som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen sänds på remiss

Publicerad 31.8.2016  Uppdaterad 8.5.2017

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet sänder ett utkast till regeringsproposition som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen på remiss den 31 augusti. Centrala lagar i propositionsutkastet är en landskapslag, en lag om ordnande av social- och hälsovård, en införandelag, en lag om landskapens finansiering och en lag om statsandel för kommunal basservice. Remissbehandlingen pågår tio veckor, dvs. till och med den 9 november. Läs mer.