Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2016 » Inget att anmärka på i användningen av partistödet 2015
Ursprunglig utgivare: JM

Inget att anmärka på i användningen av partistödet 2015

Publicerad 30.12.2016
I justitieministeriet granskning av användningen av statsunderstöd som beviljats partierna 2015 har det inte framgått något som väsentligt strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna. Partierna bör dock fortfarande fästa uppmärksamhet vid ifyllandet av redovisningsblanketten samt utveckla enhetliga bokföringssätt för kretsorganisationerna.

År 2015 beviljade statsrådet de partier som är företrädda i riksdagen sammanlagt 31 840 000 euro i understöd. Drygt hälften av understödet var avsett för partiernas politiska verksamhet och resten för deras informationsverksamhet och kommunikation.

Justitieministeriet övervakar användningen av det partistöd som beviljas av statsrådet samt efterlevnaden av partilagen till den del tillsynen inte ska skötas av Statens revisionsverk. Revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab deltog i granskningen gällande understöden för 2015. Partierna har underrättats om resultaten av granskningen.

Uppgiften att övervaka partiernas användning av statsunderstöd kommer att överföras från justitieministeriet till Statens revisionsverk i fråga om 2016 och framåt.

Ytterligare upplysningar:
Heini Huotarinen, överinspektör, tfn 02951 50127, e-post: fornamn.efternamn(at)om.fi

Nyckelord

partier
Tillbaka till början |