Befolkningsregistercentralen informerar: Kontrollera ditt röstningsställe på kartan

Publicerad 3.3.2017

Du kan kontrollera ditt röstningsställe i kommunalvalet via Befolkningsregistercentralens söktjänst. Tjänsten har alla förhandsröstningsställen i Finland och utomlands. Du kan också söka ditt röstningsställe på den egentliga valdagen.

Kontrollera ditt röstningsställe: https://vrk.navici.com/

Du kan söka förhandsröstningsställen efter stat, kommun eller gatuadress i tjänsten. Om du söker förhandsröstningsställe efter gatuadress, visar tjänsten de förhandsröstningsställen som ligger närmast den angivna gatuadressen.

Du kan söka efter röstningsställe på den egentliga valdagen genom att ange din egen fasta bostadsadress och hemkommun där du var skriven 17.2.2017.

Du kan förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst, men på den egentliga valdagen bör du rösta på det röstningsställe som bestäms av din hemadress.