Trafikverket informerar: Anvisningarna för placering av valreklam har förnyats – läs svaren på ofta ställda frågor

Publicerad 7.3.2017

När valreklam placeras invid trafikleder ska Trafikverkets nyligen uppdaterade anvisningar följas. Läs mer