Att rösta utomlands

Allmänna förhandsröstningsställen utomlands är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen (i fortsättningen beskickningar) som har bestämts genom förordning av statsrådet. Vid beskickningarna kan varje röstberättigad rösta, oberoende av i vilken kommun väljaren har rösträtt. Vid sidan om beskickningar ordnas förhandsröstning även ombord på finska fartyg som befinner sig utomlands.

På ett allmänt förhandsröstningsställe utomlands kan varje röstberättigad rösta, t.ex. om väljaren är utomlands på grund av semester, arbete eller studier.

Förhandsröstningen utomlands inleds onsdagen den 11 dagen före valdagen och avslutas lördagen den åttonde dagen före valdagen.

De flesta av förhandsröstningsställena utomlands är öppna för röstning under alla fyra dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Det är dock möjligt att stället inte är öppet under alla dagar.

Den så kallade fartygsröstningen kan inledas redan den 18 dagen före valdagen, men den avslutas samtidigt som röstningen vid beskickningarna, dvs. den 8 dagen före valdagen. Endast fartygets personal får rösta i fartygsröstningen.

 
Publicerad 15.11.2017