Besvär över val

Vid kommunalval, riksdagsval och Europaparlamentsval kan ändring i valresultatet sökas genom besvär. Vid presidentvalet får ändring i valresultatet inte sökas genom besvär.

Besvär kan anföras

1) på den grunden att valkretsnämndens (eller vid kommunalval centralvalnämndens) beslut strider mot lag

  • av var och en vars rätt eller fördel beslutet kränker och
  • av den som varit uppställd som kandidat vid valet samt
  • av varje parti och gemensam lista som ingett en kandidatansökan och

2) på den grunden att valen har skett i oriktig ordning

  • av var och en som är röstberättigad i valet.
  • vid kommunalval även av kommunmedlemmarna.

Om ett beslut eller en åtgärd av valmyndigheten har varit lagstridigt och har lagstridigheten uppenbart kunnat inverka på valresultatet ska detta rättas eller, om detta inte är möjligt, ska nyval utlysas i valkretsen eller kommunen i fråga eller vid Europaparlamentsval i hela landet.

Vid kommunalval och riksdagsval kan besvär över beslutet genom vilket valresultatet har fastställts anföras hos den behöriga förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från att valresultatet har offentliggjorts.

Vid Europaparlamentsval kan besvär över Helsingfors valkretsnämnds beslut genom vilket valresultatet har fastställts anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 14 dagar från att valresultatet har offentliggjorts.

Förvaltningsdomstolarnas kontaktuppgifter

 
Publicerad 26.1.2016