Förhandsröstning

Förhandsröstning betyder att väljaren avger sin röst före den egentliga valdagen under den i vallagen föreskrivna förhandsröstningsperioden.

Väljarna behöver inte ha någon särskild orsak för att kunna rösta på förhand. Väljarna kan fritt välja att rösta på förhand i stället för att rösta på valdagen.

Den som har rätt att rösta får rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

I Finland

Förhandsröstningen i Finland inleds onsdagen den 11 dagen före valdagen och avslutas tisdagen den femte dagen före valdagen.

I varje kommun finns minst ett allmänt förhandsröstningsställe, där vem som helst av de röstberättigade kan rösta. I större kommuner finns vanligen flera allmänna förhandsröstningsställen.

Förhandsröstningsställena är i regel öppna för röstning under alla sju dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Det är dock möjligt att stället inte är öppet under alla dagar. Via ovanstående länk får du information om förhandsröstningsställenas öppethållningsdagar och -tider.

Utomlands

Röstberättigade som stadigvarande bor utomlands (utlandsfinländare) eller tillfälligt vistas utomlands kan rösta på förhand vid de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som bestäms genom förordning av statsrådet.

Förhandsröstningen utomlands inleds onsdagen den 11 dagen före valdagen och avslutas lördagen den åttonde dagen före valdagen.

Många av förhandsröstningsställena utomlands är öppna för röstning under alla fyra dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Det är dock möjligt att stället inte är öppet under alla dagar. Via ovanstående länk får du information om förhandsröstningsställenas öppethållningsdagar och -tider. 
Publicerad 15.11.2017