Så här går det till att rösta på förhand vid en beskickning

Innan du tar dig till förhandsröstningsstället:

1. Ta ovillkorligen med ett identitetsbevis, t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto.

2. Ta också med meddelandekortet (anmälan om rösträtt) som du fått per post. Detta försnabbar röstningsförrättningen. Meddelandekortet är dock inte obligatoriskt, dvs. du kan rösta även utan detta kort. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet kan du kontakta vilken magistrat som helst i Finland för att fråga om kortet och/eller uppgifterna på det.

3. Du kan förhandsrösta på alla allmänna förhandsröstningsställen utomlands eller i Finland.

4. Om du vill ta reda på numret på din egen kandidat redan i förväg, hittar du det i kandidatförteckningen för presidentvalet. Kandidatnumren finns också i kandidaternas valreklam samt i olika finska medier.

5. Om du inte själv är förmögen att anteckna din röst, kan du ta med dig ett valbiträde. En person som är kandidat i valet får dock inte fungera som valbiträde, inte heller kandidatens make eller maka, barn, syskon eller förälder. Om du inte har ett eget biträde, kan valfunktionären fungera som ditt biträde.

På förhandsröstningsstället:

6. Visa upp ditt identitetsbevis för valfunktionären som sedan ger dig en röstsedel.


7. Ta röstsedeln med dig och gå in i röstningsbåset eller något annat ställe som är reserverat för röstning. Där finns en förteckning över kandidaterna i presidentvalet på vilket du hittar din kandidats nummer.

8. Anteckna på röstsedeln numret på den kandidat som du vill rösta på. Skriv ingenting annat på röstsedeln! Instruktioner till väljaren om röstningsanteckningen (pdf, 0.27 Mt)

9. När du har gjort anteckningen ska du vika ihop röstsedeln så att numret hamnar innanför vecken och att insidan inte syns utåt.


10. Ta den hopvikta röstsedeln med dig och gå till valfunktionären. Valfunktionären stämplar din röstsedel.


11. Efter detta ger valfunktionären dig ett brunt valkuvert och ber dig innesluta röstsedeln i kuvertet. Lägg röstsedeln i kuvertet och ge det till valfunktionären. Det är viktigt att du själv noggrant tillsluter valkuvertet. Eftersom ingen valurna används vid förhandsröstning, fungerar valkuvertet såsom valurna.


12.
Valfunktionären antecknar ditt namn i förteckningen som förs över väljarna.

13. Valfunktionären ber dig underteckna meddelandekortet du har med dig. Om du inte har meddelandekortet med skriver valfunktionären ut ett följebrev som du ska fylla i. Underteckna meddelandekortet eller följebrevet och ge det till valförrättaren.

14. Till slut innesluter valfunktionären valkuvertet (som innehåller röstsedeln) och meddelandekortet eller följebrevet som du undertecknat i ett gult ytterkuvert, som sedan postas till Finland till den kommunala centralvalnämnden i din egen kommun.

(Efter mottagandet öppnar centralvalnämnden ytterkuvertet och granskar på basis av meddelandekortet eller följebrevet vem som har röstat. Det bör dock noteras att centralvalnämnden inte ännu i det här skedet öppnar valkuvertet. Valkuverten öppnas först på valdagen när rösträkningen börjar).


15.
När valfunktionären har inneslutit dina valhandlingar i det gula ytterkuvertet kan du lämna förhandsröstningsstället. 
Publicerad 22.12.2017