De kommunala centralvalnämnderna

Centralvalnämnderna sköter de allmänna förberedelserna inför val i kommunen. Vid kommunalval sköter den dessutom kandidatuppställningen och räknar resultatet. 
Julkaistu sv 6.11.2017