Justitieministeriet

Frågor som gäller val och partier sköts i justitieministeriet vid enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter. Enheten leds av Johanna Suurpää.

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Postadress: PB 25, 00023 STATSRÅDET
Besöksadress: Södra Esplanaden 10, Helsingfors
Telefon: 02951 6001 (växel)

Den officiella e-postadressen: justitieministeriet(at)om.fi
E-postadresserna för personalen: förnamn.efternamn(at)om.fi, ersätt (at) med @. I vissa personers e-postadress används första bokstaven i det andra förnamnet mellan förnamnet och efternamnet. Deras e-postadresser har således formen förnamn.x.efternamn@om.fi. I detta fall anges bokstaven i kontaktuppgifterna.

Kommentarer och frågor som gäller val och webbplatsen Vaalit.fi kan också skickas till adressen vaalit(at)om.fi. På grund av anhopningar av ärenden kan svaret dröja något.

Tjänstemännen som sköter val- och partifrågor:

Konsultativ tjänsteman, valdirektör Arto Jääskeläinen

 • val, partier, folkomröstningar
 • beredning av val- och partilagstiftningen
 • partiregistret

Telefon: 02951 50128 och 0400 611 432
Telefax: (09) 1606 7730

Konsultativ tjänsteman Heini Huotarinen

 • val, partier, folkomröstningar
 • partiregistret

Telefon: 050 380 0239
Telefax: (09) 1606 7730
E-post: heini.huotarinen(at)om.fi

Överinspektör Anna Saarela

 • val, partier, folkomröstningar
 • partiregistret

Telefon: 02951 50050 ja 050 435 0626
Telefax: (09) 1606 7730

Administrativ medarbetare Terttu Tuomi

 • upphandlingar i anslutning till val
 • uppdatering av valsidorna
 • assistentuppgifter

Telefon: 02951 50206 och 050 337 9021
Telefax: (09) 1606 7730

Servicechef Anniina Tjurin (Rättsregistercentralen)

 • valdatasystemet

Telefon: 029 56 65884 och 050 400 4031
Telefax: 029 56 64702


 
Publicerad 28.6.2017