Första sidan » Kontakt » Utrikesministeriet

Utrikesministeriet

Förhandsröstningen utomlands ordnas av utrikesministeriet.

Utrikesministeriets kontaktinformation i frågor som gäller förhandsröstning:

Allmänhetstjänsterna, enheten för konsulära ärenden (KPA-10)

Ansvarig tjänsteman Karita Tammi-Kortelainen
Telefon: 02953 51060
Telefax: (09) 1605 5755
E-post: vaalit.um(at)formin.fi
Postadress: PB 176, 00023 STATSRÅDET

 
Publicerad 28.1.2016