Första sidan » Om val » Kommunalval » Röstning och röstningsställen

Röstning och röstningsställen

Röstning vid val

Vid kommunalvalet får varje röstberättigad rösta antingen på valdagen eller på förhand.

Röstning på valdagen

Förhandsröstning i Finland

Förhandsröstning i utlandet

 
Publicerad 27.1.2016