Första sidan » Om val » Presidentval » Redovisning av valfinansiering

Redovisning av valfinansiering

Enligt lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) är partier och valmansföreningar som har ställt upp en kandidat skyldiga att redovisa valfinansieringen. Redovisningen ska lämnas in till statens revisionsverk senast inom två månader efter det att valresultatet har fastställts. Läs mer: www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Mer om innehållet av lagen om kandidaters valfinansiering och andra frågor som gäller valfinansiering finns här.


 
Publicerad 21.1.2016