Första sidan » Om val » Presidentval » Besvär över valresultatet

Besvär över valresultatet

Vid presidentval får ändring i beslut om fastställande av resultatet av det första och det andra valet inte sökas genom besvär.

 
Publicerad 9.1.2018