Röstning och röstningsställen

Röstning vid presidentval

Vid presidentvalet 2018 får varje röstberättigad rösta antingen

  • på valdagen 28.1.2018 kl. 9-20 eller
  • på förhand under förhandsröstningsperioden, i Finland 17-23.1.2018 och i utlandet 17-20.1.2018.

Röstning på valdagen

Förhandsröstning i hemlandet

Förhandsröstning utomlands


 
Publicerad 13.12.2017