Första sidan » Om val » Riksdagsval » Exempel på rösträkningen

Exempel på rösträkningen

Från valkretsen väljs fyra (4) riksdagsledamöter. Kandidater ställs upp av partiet A (5 kandidater), partiet B (5 kandidater), partiet C (4 kandidater), partiet D (2 kandidater) och partiet E (1 kandidat). Parti C och parti E bildar ett valförbund.

FASERNA 1 och 2: Det totala antalet röster för varje kandidat räknas och kandidaterna ställs i rangordning på grundval av röstetalen:

Parti A:
Kandidat A1 (20 röster), A2 (15), A3 (10), A4 (8), A5 (3). Parti A får sammanlagt 56 röster.

Parti B:
Kandidat B1 (25 röster), B2 (10), B3 (5), B4 (3), B5 (2). Parti B får sammanlagt 45 röster.

Parti C:
Kandidat C1 (20 röster), C2 (7), C3 (2), C4 (3). Parti C får sammanlagt 32 röster.

Parti D:
Kandidat D1 (25 röster), D2 (2). Parti D får sammanlagt 27 röster.

Parti E:
Kandidat E1 (22 röster). Parti E får sammanlagt 22 röster.

FAS 3: Kandidaterna tilldelas jämförelsetal:

Parti A:
Kandidat A1 (56), A2 (28), A3 (18,66), A4 (14), A5 (11,20).

Parti B:
Kandidat B1 (45), B2 (22,50), B3 (15), B4 (11,25), B5 (9).

Valförbundet mellan parti C och parti E:
Parti C och parti E fick sammanlagt 32+22=54 röster. Kandidat E1 (54), C1 (27), C2 (18), C3 (13,50), C4 (10,80).

Parti D:
Kandidat D1 (27), D2 (13,50).

FAS 4: Eftersom det från valkretsen väljs fyra (4) riksdagsledamöter ställs alla kandidater inom valkretsen i rangordning för att se vilka kandidater som fått de fyra största jämförelsetalen. I detta fall är det kandidaterna A1 (56), E1 (54), B1 (45) och A2 (28). De blir valda. 
Publicerad 4.1.2018