Första sidan » Om val » Riksdagsval » Tidsplan

Tidsplan

De viktigaste datumen vid riksdagsvalet 2015

Valdagen vid riksdagsvalet 2015 är den 19 april 2015 och de andra viktiga datumen är enligt följande:

  • valkretsarnas mandatantal fastställs: 31.10.2014
  • uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilken kommun): 27.2.2015
  • kandidatansökan ska lämnas in: 10.3.
  • kandidatuppställningen fastställs: 19.3.
  • förhandsröstning i Finland: 8 –14.4.
  • valdag: 19.4.
  • resultatet fastställs: 22.4.

Tidsplan för riksdagsvalet 2015 / kort version (pdf, 0.09 Mt)


 
Publicerad 27.1.2016