Första sidan » Om val » Riksdagsval » Valkretsarna

Valkretsarna

För riksdagsval har landet indelats i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen. Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna verkställs på grund av antalet finska medborgare i valkretsen i fråga sex månader före valdagen. I landskapet Ålands valkrets väljs dock alltid en riksdagsledamot.

Statsrådet fattar i god tid före riksdagsvalet ett beslut om fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna på grundval av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna vid riksdagsvalet 2015 (pdf, 0.03 Mt)

Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna (senaste uppgifter enligt befolkningsdatasystemet)

Antalet riksdagsmandat per valkrets vid vissa riksdagsval mellan 1907 och 2015 (pdf, 0.17 Mt)

Valkretsarna

01 Helsingfors valkrets
02 Nylands valkrets
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunta valkrets
05 Landskapet Ålands valkrets
06 Tavastlands valkrets
07 Birkalands valkrets
08 Sydöstra Finlands valkrets
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vasa valkrets
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Uleåborgs valkrets
13 Lapplands valkrets

Vilken kommun hör till vilken valkrets? (pdf, 0.01 Mt)

Valkretsnämndernas kontaktinformation

Utskrivbar karta över valkretsarna (pdf, 0.29 Mt)
Ändringar i kommunindelningen (pdf, 0.1 Mt)
Karta över valkretsarna:
© Statistikcentralen

 
Publicerad 4.10.2016