Suomeksi - På svenska - In English

Vaalit.fi

Vaalit.fi

Första sidan » Om val » Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet

Nästa val av ledamöter till Europaparlamentet (Europaparlamentsval) förrättas i alla medlemsstater i EU år 2014. Tidsperioden för att förrätta valet är mellan den 22 och 25 maj. I Finland är valdagen söndagen den 25 maj 2014 och förhandsröstningen ordnas i hemlandet mellan den 14 och 20 maj och utomlands mellan den 14 och 17 maj.

Den ordinarie tidsperioden för Europaparlamentsvalet 2014 skulle ha varit mellan den 5 och 8 juni, men eftersom den 8 juni infaller på pingstdagen i de flesta medlemsstater (också i Finland), beslutade Europeiska unionens råd att flytta valperioden till maj. Enligt EU:s valakt kan rådet av grundad anledning bestämma en annan valperiod, som inte får infalla mer än två månader före eller en månad efter den ordinarie valperioden.

I valet utses totalt 751 ledamöter till Europaparlamentet från 28 medlemsstater. Från Finland utses 13 ledamöter. 
Publicerad 5.5.2014