Första sidan » Om val » Val till Europaparlamentet » Redovisning av valfinansiering

Redovisning av valfinansiering

Enligt lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) är de som valts till ledamöter av Europaparlamentet och de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställs skyldiga att redovisa sin valfinansiering. Läs mer: www.vaalirahoitusvalvonta.fi .

Mer om innehållet av lagen om kandidaters valfinansiering och andra frågor som gäller valfinansiering finns här .

 
Publicerad 25.1.2016