Första sidan » Om val » Val till Europaparlamentet » Europaparlamentet

Europaparlamentet

I Europaparlamentet hör ledamöterna till olika politiska grupper efter sin politiska tillhörighet, inte nationalitet. För att bilda en politisk grupp krävs 25 ledamöter från minst sju medlemsstater. Mer information om de europeiska politiska partierna finns på här.

Med stöd av Europeiska unionens nya grundfördrag (Lissabonfördraget) som trädde i kraft i december 2009 består Europaparlamentet av högst 751 ledamöter. Var och en medlemsstat kan ha högst 96, men minst 6 ledamöter.

Från Finland utses 13 ledamöter. Vid tidigare Europaparlamentsval har från Finland utsetts ledamöter enligt följande: 16 ledamöter år 1996 och 1999 och 14 år 2004.

Antalet platser per medlemsstat under valperioden 2014–2019 är enligt följande (ändring jämfört med den föregående perioden inom parentes):

Tyskland 96 (-3)
Frankrike 74
Förenade kungariket 73
Italien 73
Spanien 54
Polen 51
Rumänien 32 (-1)
Nederländerna 26
Grekland 21 (-1)
Belgien 21 (-1)
Portugal 21 (-1)
Tjeckien 21 (-1)
Ungern 21 (-1)
Sverige 20
Österrike 18 (-1)
Bulgarien 17 (-1)
Danmark 13
Slovakien 13
Finland 13
Irland 11 (-1)
Kroatien 11 (-1)
Litauen 11 (-1)
Slovenien 8
Lettland 8 (-1)
Estland 6
Cypern 6
Luxemburg 6
Malta 6
Sammanlagt 751 (-15)

Mer information om Europaparlamentet:

 
Publicerad 21.1.2016