Första sidan » Om val » Val till Europaparlamentet » Förrättning av valet

Förrättning av valet

Val av ledamöter till Europaparlamentet (Europaparlamentsval) förrättas i alla medlemsstater enligt statens nationella lagstiftning. Dessutom skall bestämmelserna i EU:s rättsakt om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet (av 1976, ändrat senast år 2002) följas.

I Nederländerna och Storbritannien är valdagen torsdag, på Irland fredag och på Cypern, på Malta, i Lettland och i Slovakien lördag. I Tjeckien röstar man på fredag och lördag. I de övriga medlemsstaterna är valdagen söndag.


 
Publicerad 21.1.2016