Första sidan » Om val » Val till Europaparlamentet » Resultattjänst och annan informationstjänst

Resultattjänst och annan informationstjänst

Resultatet av Europaparlamentsvalen i alla medlemsstater:

Resultatet av Europaparlamentsvalen i Finland:


 
Publicerad 27.1.2016