Första sidan » Om val » Val till Europaparlamentet » Röstning och röstningsställen

Röstning och röstningsställen

Röstning vid Europaparlamentsvalet

Vid Europaparlamentsvalet får varje röstberättigad rösta antingen på valdagen eller på förhand.

Röstningsanvisningar: Röstning på valdagen

Röstningsanvisningar: Förhandsröstning i hemlandet

Röstningsanvisningar: Förhandsröstning utomlands

 
Publicerad 27.1.2016