Förhandsröstning utomlands

Förhandsröstningen förrättas i utlandet

  • i finska beskickningar och deras verksamhetsställen och
  • på finska fartyg.

Beskickningar

Förhandsröstningen utomlands förrättas vid de finska beskickningarna och deras verksamhetsställen (senare "beskickning/-ar") som utsetts genom statsrådets förordning. Beskickningarna fungerar som förhandsröstningsställen för alla röstberättigade oberoende av vilket land eller vilken kommun de är bosatta i. På detta sätt kan personer med rösträtt i finska val rösta också i samband med t.ex. arbets- eller semesterresor.


Röstningsanvisningar: Så här går det till att rösta på en beskickning

Fartygsröstning

Förhandsröstningen ordnas också på finska fartyg som är borta från Finland då förhandsröstningsperioden äger rum i Finland och på valdagen. Fartygsröstningen inleds en vecka tidigare än den övriga förhandsröstningen. I fartygsröstningen får endast fartygspersonalen rösta.

 
Publicerad 15.4.2014