Tidsplan

Viktiga datum i Europaparlamentsvalet 2014 var:

  • Valdagen söndagen den 25 maj 2014.
  • Förhandsröstning i hemlandet 14-20.5 (från onsdag till tisdag).
  • Förhandsröstning utomlands 14-17.5 (från onsdag till lördag).
  • Kandidatuppställningen fastställdes torsdagen den 24 april.
  • Kandidatansökan skulle lämnas in till Helsingfors valkretsnämnd senast tisdagen den 15 april före kl. 16.
  • Rösträttsuppgifterna bestämdes den 4 april och rösträttsregistret skulle upprättas senast den 9 april.
  • En medborgare i en annan EU-medlemsstat än Finland skulle göra en anmälan till magistraten om att han eller hon önskar utöva sin rösträtt vid Europaparlamentsvalet i Finland senast torsdagen den 20 mars före kl. 16.

Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 (pdf, 0.03 Mt)


 
Publicerad 27.1.2016