Första sidan » Valinformation » Kostnaderna för valförrättning

Kostnaderna för valförrättning

Justitieministeriet och kommunerna svarar i regel för utgifterna som föranleds av förrättning av val.

Justitieministeriet svarar för följande kostnader:

Kommunerna svarar för kostnaderna för den kommunala centralvalnämnden samt kostnaderna som orsakas av ordnandet av förhandsröstningen och röstningen på valdagen i kommunen. Vid riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval betalar justitieministeriet som engångsersättning till kommunen ett belopp som ministeriet fastställer för varje kommuninvånare som har rösträtt i valet. Vid presidentval betalas ersättningen dubbelt om det blir två omgångar.

Kommunernas valutgifter har enligt boksluten sedan år 1999 varit enligt följande: Justitieministeriets engångsersättning har inte dragits av dessa utgifter.

.

 
Publicerad 30.8.2016