De kommunala centralvalnämnderna

Centralvalnämnderna sköter de allmänna förberedelserna inför val i kommunen. Vid kommunalval sköter den dessutom kandidatuppställningen och räknar resultatet.

 
Julkaistu sv 6.11.2017