Valkretsnämnderna

I varje valkrets finns en valkretsnämnd som fastställer kandidatuppställningen vid riksdagsval och fastställer valets resultat i valkretsen.

1. Helsingfors valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: c/o justitieministeriet, PB 25, 00023 STATSRÅDET
besöksadress: Södra Esplanaden 10, Helsingfors (justitieministeriet)
telefon: 02951 50144
telefax: (09) 1606 9524

Ordförande: Timo Erikäinen; timo.erikainen(at)kiinteistoliitto.fi
I Sekreterare: Heikki Liljeroos, tfn 050 5160 213; heikki.liljeroos(at)gmail.com
II Sekreterare: Raimo Ahola, tfn 02951 50286 och 050 374 0495; raimo.ahola(at)om.fi
III Sekreterare: Jarkko Mannerhovi, tfn 050 342 8025; jarkko.mannerhovi(at)om.fi

2. Nylands valkretsnämnd

Kansliet:
c/o Jukka Jaakkola
Helsingfors tingsrätt
postadress: PB 650, 00181 Helsingfors
besöksadress: Porkalagatan 13, Helsingfors
tfn 050 448 4809
e-post: kanslia(at)uudenmaanvaalipiiri.fi

Ordförande: Matti Hilli, tfn 040 580 4940; matti.hilli(at)hsy.fi
I Sekreterare: Tuomas Nurmi, tfn 029 56 47100 och 050 598 0675; tuomas.nurmi(at)oikeus.fi
II Sekreterare: Jukka Jaakkola, tfn 029 56 44242 och 050 343 6021; jukka.t.jaakkola(at)oikeus.fi

3. Egentliga Finlands valkretsnämnd

Kansliet:
c/o Juha Karvinen
Åbo hovrätt
post/besöksadress: Tavastgatan 11, 20500 Åbo
telefon: 029 56 41387, 040 706 2795
e-post: juha.karvinen(at)oikeus.fi

Ordförande: Pia-Maria Niskala; pia-maria.niskala(at)pp.inet.fi
I Sekreterare: Juha Karvinen; juha.karvinen(at)oikeus.fi
II Sekreterare: Minnimari Saari, minnimari.saari(at)turku.fi

4. Satakunta valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: PB 91, 28101 Björneborg
besöksadress: c/o Åklagarämbetet i Västra Finland, Servicebyrån i Björneborg, Isolinnankatu 22 B, Björneborg
telefon: 029 56 26552
telefax: 029 56 26571

Ordförande: Pertti Rajala; tfn 050 552 3827; pertti.rajala54(at)gmail.com
Sekreterare: Anne Raitoharju, tfn 029 56 26552 och 040 584 3223; anne.raitoharju(at)oikeus.fi

5. Landskapet Ålands valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: c/o Ålands tingsrätt, PB 31, 22101 Mariehamn
besöksadress: c/o Ålands tingsrätt, Torrgatan 16, Mariehamn
telefon: 029 56 50259
telefax: 029 56 50252

Ordförande: Kristina Fagerlund; kristina.fagerlund(at)om.fi
Sekreterare: Johanna Nyman, tfn 050 516 9461; j_nyman(at)hotmail.com

6. Tavastlands valkretsnämnd

Kansliet:
post/besöksadress: c/o Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Tavastehus
telefon: 029 56 42292
telefax: 029 56 42269

Ordförande: Raimo Turunen; raimo.turunen(at)pp5.inet.fi
Sekreterare: Tuomas Salo, tfn 029 56 42292 och 050 413 3292; tuomas.t.salo(at)oikeus.fi

7. Birkalands valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: c/o Tampereen kaupunki, hallintoyksikkö, PB 487, 33101 Tammerfors
besöksadress: c/o Tampereen kaupunki, hallintoyksikkö, lakiasiat, Aleksis Kiven katu 14-16, Tammerfors
telefon: 050 372 2424

Ordförande: Tiina Kyöttilä-Vettenranta, tfn 040 778 0695; tiina.kyottila-vettenranta(at)tampere.fi
I Sekreterare: Teemu Jokinen, tfn 050 372 2424; teemu.jokinen(at)oikeus.fi
II Sekreterare: Heidi Ruonala, tfn 040 569 1218; heidi.ruonala(at)tampere.fi

8. Sydöstra Finlands valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: c/o Juha Ruuth, PB 33, 50101 Mikkeli
besöksadress: Maaherrankatu 9-11, S:t Michel
telefon: 044 794 2622

Ordförande: Jouko Kervinen, tfn 050 339 0998, joke.kervinen(at)gmail.com
Sekreterare: Juha Ruuth, tfn 044 794 2622; juha.ruuth(at)mikkeli.fi

9) Savolax-Karelens valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: c/o Itä-Suomen syyttäjänvirasto, PB 224, 70101 Kuopio
besöksadress: c/o Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Myllykatu 1-3, Kuopio

Ordförande: Laura Lehkonen, tfn 029 56 48552, 040 529 7330; laura.lehkonen(at)oikeus.fi
I Sekreterare: Jarmo Toivola, tfn 040 587 5702; jarmo.toivola(at)oikeus.fi
II Sekreterare: Heikki Ylisirniö, tfn 029 56 27803 och 040 587 5706; heikki.ylisirnio(at)oikeus.fi

10. Vasa valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: PB 200, c/o Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 65101 Vasa
besöksadress: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, 65200 Vasa
telefon: 040 52 00 020 eller 050 301 6512 eller 050 300 1706
telefax: (06) 317 4817
e-post: vaasa.vaalipiiri(at)avi.fi

Ordförande: Mikko Rasinmäki
I Sekreterare: Pasi Saarenheimo, tfn 050 301 6512; pasi.saarenheimo(at)gmail.com
(Obs! E-posten läses inte på valdagarna)
II Sekreterare Mikko Piironen, tfn 029 56 26867 och 050 300 1706; mikko.piironen(at)oikeus.fi
(Obs! E-posten läses inte på valdagarna)

11. Mellersta Finlands valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: c/o Lakiluotsit, PB 564 40101 Jyväskylä
besöksadress: Cygnaeuksenkatu 1 (Närings-, trafik- och miljöcentralen, 1. vån)
telefon: 0400 540 188
telefax: (014) 411 0011
e-post: keski-suomi(at)vaalipiiri.fi

Ordförande: Matti Eerola; m.eerola(at)kotiposti.net
Sekreterare: Mikael Juujärvi, tfn (014) 411 0000 och 040 502 0050;
e-post: mikael.juujarvi(at)lakiluotsit.fi

12. Uleåborgs valkretsnämnd

Kansliet:
postadress: PB 1, 90015 Uleåborgs stad
besöksadress: Kirkkokatu 2 A, Uleåborg
telefon: 044 703 1200

Ordförande: Mika Penttilä, tfn 044 703 9012; mika.penttila(at)ouka.fi
Sekreterare: Unto Lehtonen, tfn 044 244 3801; ulehtonen(at)outlook.com

13. Lapplands valkretsnämnd

Kansliet:
c/o Kaisa Post
Regionförvaltningsverket i Lappland
postadress: PL 8002, 96101 Rovaniemi
besöksadress: Valtakatu 2, Rovaniemi

Ordförande: Mikko Pääkkönen, tfn 040 141 8606; mikko.paakkonen(at)icloud.com
Sekreterare: Kaisa Post, tfn 040 736 7902 eller 050 396 1136; kaisa.post(at)avi.fi 
Publicerad 5.1.2018