Vaalipäivä maakuntavaaleissa

Ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa vuonna 2019. Maakuntavaalit järjestetään kaikissa maakunnissa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Suomessa maakuntavaaleista tullaan säätämään maakuntalaissa, vaalilaissa ja Ahvenanmaata koskien sen omassa lainsäädännössä. Ennakkoäänestyksen ajanjakson määräytymisestä puolestaan säädetään vaalilaissa. Vuodesta 2021 lähtien maakuntavaalit on tarkoitus järjestää samaan aikaan kuntavaalien kanssa.