Sámegiel siidu

Dán siidui čohkkejuvvo vuođđodiehtu sámegillii almmolaš válggain, mat leat riikkabeaiveválggat, gielddaválggat, eanangoddeválggat (barggu vuolde), europarlameantaválggat ja presidenttaválga. Sámedikki válggaid ordnema ja dieđiheami ovddasvástádus lea sámedikkis www.samediggi.fi

Suoma válgavuogádat lea olmmoš- ja bellodatválgga oktiibidju, mas ovttain nummáriin jienastuvvo sihke olmmoš ja bellodat.

Diehtu jienasteddjiide

Diehtu riikkabeaiveválggain

Diehtu europarlameantaválggain

Diehtu presideanttaválggain

Diehtu gielddaválggain