Äänestäminen ja äänestyspaikat kuntavaaleissa

Kuntavaaleissa voi äänestää joko varsinaisena vaalipäivänä tai ennakkoon. Ennakkoäänestyspaikkoja on kotimaassa ja ulkomailla. Kuntavaaleissa kussakin kunnassa on omat ehdokkaat, joten äänestäjä voi antaa äänensä vain oman kuntansa ehdokkaalle.

Ennakkoäänestys toimitetaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Jokainen kunta päättää ennakkoäänestyspaikoista, joita voi olla muun muassa virastoissa, kauppakeskuksissa ja muissa paikoissa. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Esimerkiksi turkulainen äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon Oulussa sijaitsevassa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Kun äänestäjä äänestää muualla kuin oman kuntansa ennakkoäänestyspaikassa, hänen on itse selvitettävä oman ehdokkaansa numero esimerkiksi pyytämällä ehdokaskirja vaalitoimitsijalta.

Ulkomailla voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Edustustoissa voivat siten äänestää esimerkiksi lomamatkoilla, opiskelemassa tai työkomennuksella ulkomailla olevat äänioikeutetut. Ulkomaan ennakkoäänestys toimitetaan valtioneuvoston asetuksella määrätyissä Suomen edustustoissa ja niiden toimipaikoissa.

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin. Vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy kotiosoitteen perusteella. Äänestyspaikka määräytyy kuitenkin vanhan kotiosoitteen mukaan, jos äänestäjä on muuttanut korkeintaan 51 päivää ennen vaaleja. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava omalle kotikunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Lisätietoa kotiäänestyksestä.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Lisätietoa laitosäänestyksestä.