Europarlamenttivaalien tuloksen laskenta

Ennakkoäänten laskenta

Vaalipiirilautakunnat aloittavat ennakkoäänten laskennan vaalipäivänä sunnuntaina aikaisintaan kello 15 (tai erityisestä syystä aikaisemminkin, kuitenkin aikaisintaan kello 12). Tällöin kunnista saapuneet ruskeat vaalikuoret avataan ja niiden sisällä olevat äänestysliput lasketaan.

Ennakkoäänet pyritään laskemaan niin, että ennakkoäänestyksen tulos olisi valmis samana iltana kello 20:een mennessä. Tätä ennen vaalipiirilautakunnat eivät saa antaa mitään tietoja laskentapaikan ulkopuolelle laskennan edistymisestä.

Vaalipäivän äänten laskenta

Heti kun vaalihuoneistot kello 20 ovat sulkeutuneet, vaalilautakunnat aloittavat vaalipäivänä annettujen äänten alustavan laskennan. Vaalilautakunta avaa vaaliuurnan, laskee siinä olevat äänestysliput ja merkitsee kullekin ehdokkaalle annetut äänimäärät erityiseen vaalipöytäkirjaan.

Heti tämän jälkeen vaalilautakunta ilmoittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle ehdokkaiden saamat äänimäärät eli vaalien tuloksen kyseisessä äänestysalueessa. Kunnan keskusvaalilautakunta puolestaan välittää tulokset oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän keskitettyyn laskentajärjestelmään.

Lopuksi vaalilautakunta sinetöi äänestysliput pakettiin ja toimittaa ne vaalipiirilautakunnalle, joka aloittaa äänestyslippujen tarkastuslaskennan vaalipäivän jälkeisenä maanantaina.

Vaalien koko maan tuloksen vahvistaminen

Kukin vaalipiirilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen vaalipiirissä vaalipäivää seuraavana keskiviikkona viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan ja ilmoittaa tuloksen Helsingin vaalipiirilautakunnalle. Helsingin vaalipiirilautakunta yhdistää vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi ja vahvistaa sen sekä kirjoittaa valtakirjat valituille EP:n jäsenille.

Vaaliasiamiesten läsnäolo-oikeus

Vaalipiirilautakunnan ennakkoäänten laskentaa, tarkastuslaskentaa ja vaalien tuloksen vahvistamista koskevissa kokouksissa samoin kuin vaalilautakunnan laskentakokouksessa saavat olla läsnä puolueiden ja valitsijayhdistysten vaaliasiamiehet tai heidän valtuuttamansa henkilöt.

Vaalien tuloslaskenta

Vaalien tuloksen määräytyminen

Europarlamenttivaalien tuloksen määräytymisessä käytetään ns. d'Hondt'in laskentamenetelmää, jonka mukaan laskennan ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kunkin ryhmittymän eli

  • vaaliliittoon kuulumattoman (yksittäisen) puolueen,
  • vaaliliiton,
  • yhteislistan sekä
  • yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen

koko maassa saama kokonaisäänimäärä.

Vaaliliitossa olevia puolueita kohdellaan siis yhtenä ryhmittymänä, samoin yhteislistaan kuuluvia valitsijayhdistyksiä.

Laskennan toisessa vaiheessa asetetaan kussakin ryhmittymässä ehdokkaat paremmuusjärjestykseen heidän saamiensa äänimäärien perusteella.

Kolmannessa vaiheessa annetaan kullekin ehdokkaalle vertausluvut siten, että ryhmittymän eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas puolet ryhmittymän äänimäärästä, kolmanneksi tullut ehdokas kolmanneksen, neljänneksi tullut ehdokas neljänneksen ja niin edelleen.

Lopuksi kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen paremmuusjärjestykseen ja tästä listasta valitaan Euroopan parlamentin jäseniksi 13 parhaan vertausluvun saanutta ehdokasta.