Maakuntavaalit

Hallitus on 2.3.2017 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen sote- ja maakuntauudistukseksi (HE 15/2017 v.p.). Pääministerin 27.6.2018 antaman ilmoituksen (PI 2/2018 vp) mukaan hallituksen tavoitteena on, että ensimmäiset maakuntavaalit voitaisiin pitää toukokuussa 2019. Tällöin lakien tulisi olla voimassa noin puolta vuotta ennen. Hallituksen 17.8.2018 eduskunnalle antaman vastineen mukaan maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa europarlamenttivaalien yhteydessä eli sunnuntaina 26.5.2019. Uudistuksen käsittely eduskunnassa on jatkunut syksyn 2018 aikana. Käsittelyn kuluessa hallituksen vastineessaan ilmoittama maakuntavaalien ajankohta on käynyt varsin epävarmaksi.

Vuodesta 2021 lukien maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

Hallituksen esityksen mukaan maakunnan ylintä päätösvaltaa käyttäisi maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan maakuntavaaleilla. Vaalit olisivat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa olisi yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi olisi neljä vuotta.

Kukin maakuntavaltuusto päättää itse kokonsa, mutta maakuntalaissa säädettäisiin, että pienimmissä maakunnissa valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmassa vähintään 99 valtuutettua. Ensimmäisissä maakuntavaaleissa valitaan kuitenkin nämä vähimmäismäärät valtuutettuja.

 

Maakunnan asukasluku Valtuutettuja vähintään
enintään 200 000 59
200 001 - 400 000 69
400 001 - 600 000 79
600 001 - 800 000 89
yli 800 000 99