Maakuntavaalit

Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman (10.12.2019) mukaisen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on aloitettu syksyllä 2019. Uudistukseen sisältyy myös maakuntavaaleja koskeva valmistelu, joka tulee pohjautumaan edellisellä hallituskaudella tehtyyn vastaavaan valmisteluun.

Hallitus antoi 2.3.2017 eduskunnalle hallituksen esityksen sote- ja maakuntauudistukseksi (HE 15/2017 v.p.). Tämä esitys ja siihen liittyvät muut esitykset kuitenkin raukesivat eduskunnassa vaalikauden 2015-2019 päättyessä. Hallituksen esitys sisälsi säännökset myös maakuntavaaleista. Näitä säännöksiä selostetaan näillä alasivuilla.

Hallituksen esityksen mukaan maakunnan ylintä päätösvaltaa käyttäisi maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan maakuntavaaleilla. Vaalit olisivat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa olisi yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi olisi neljä vuotta.

Kukin maakuntavaltuusto päättää itse kokonsa, mutta maakuntalaissa säädettäisiin, että pienimmissä maakunnissa valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmassa vähintään 99 valtuutettua. Ensimmäisissä maakuntavaaleissa valitaan kuitenkin nämä vähimmäismäärät valtuutettuja.

Maakunnan asukasluku Valtuutettuja vähintään
enintään 200 000 59
200 001 - 400 000 69
400 001 - 600 000 79
600 001 - 800 000 89
yli 800 000 99