Menneitä kehittämishankkeita

Oikeusministeriössä on vaaleihin liittyen vireillä useita kehittämishankkeita, muun muassa eduskuntavaalien vaalijärjestelmään, nettiäänestykseen ja EU:n vaalisäädökseen liittyen.