Vaaleja koskevia EU-kirjelmiä

E-kirjeitä

 • E 120/2017 vp EU/Europarlamenttivaalien 2019 ajankohdan määräytyminen
 • E 86/2015 vp EU:n vaalisäädöksen muuttaminen
 • E 58/2013 vp Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen
 • E 41/2013 vp EU/ Valmistautuminen EP-vaaleihin 2014

Jatkokirjeet:

 • EJ 31/2013 vp Europarlamenttivaalit 2014: Komission ja Euroopan parlamentin suositukset
 • EJ 34/2013 vp Europarlamenttivaalit 2014: Komission ja Euroopan parlamentin suositukset
 • E 21/2012 vp EU; EDUSTAJIEN VALITSEMINEN EUROOPAN PARLAMENTTIIN YLEISILLÄ, VÄLITTÖMILLÄ VAALEILLA; vuonna 1976 annetun EU:n vaalisäädöksen muuttamista koskeva mietintöluonnos
 • E 73/2007 vp EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta

Jatkokirje:

EJ 26/2007 vp Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta          

 • E 25/2001 vp Komission ehdotus Neuvoston asetukseksi eurooppalaisten poliittisten puolueiden säännöistä ja rahoituksesta

Valtioneuvoston U-kirjelmiä

 • U 60/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt)
 • U 4/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin päätöslauselmasta EU:n vaalisäädöksen muuttamiseksi

Jatkokirje:

 • U 63/2012 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EU-puolueasetus) sekä komission valmisteluasiakirjasta ehdotukseksi varainhoitoasetuksen muuttamisesta lisäämällä siihen uusi eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoittamista koskeva osasto (varainhoitoasetus)

Jatkokirjeet:

 • UJ 33/2013 vp EU; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston a setukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöistä ja rahoituksesta (EU-puolueasetus)
 • UJ 31/2013 vp EU; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöistä ja rahoituksesta (EU-puolueasetus)
 • UJ 2/2013 vp Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksen osalta (varainhoitoasetus)
 • U 73/2006 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (direktiivi unionin kansalaisen äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta)

Jatkokirjeet:

 • UJ 18/2012 vp Komission ehdotus neuvoston direktiiviksi (direktiivi unionin kansalaisen äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta)
 • UJ 24/2012 vp Komission ehdotus neuvoston direktiiviksi (direktiivi unionin kansalaisen äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta)