Vaalirahoitusilmoitukset

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) mukaan presidentinvaalissa velvollinen tekemään vaalirahoitusilmoituksen on jokainen ehdokkaan asettanut puolue ja valitsijayhdistys. Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua vaalin tuloksen vahvistamisesta. Lue lisää: www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Lue lisää vaalirahoituslain sisällöstä ja vaalirahoituksesta yleensä tästä.

Vuoden 2006 presidentinvaalin vaalirahoitusilmoitukset