Vaaliviranomaiset

Uutena vaaliviranomaisena kuhunkin maakuntaan perustettaisiin maakuntavaalilautakunta, jonka tehtävänä olisi maakuntavaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja maakuntavaalien vaalituloksen vahvistaminen.

Kuntien nykyiset vaaliviranomaiset (kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat ja vaalitoimitsijat) toimisivat myös maakuntavaaleissa normaaliin tapaan.

Maakuntavaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritettaisiin kunkin kunnan keskusvaalilautakunnassa. Maakuntavaalilautakunnan tehtäväksi jäisi kuntien tuloksen yhdistäminen koko maakunnan vaalitulokseksi ja valittujen valtuutettujen määrääminen. Sanottu työnjako tarkoittaisi äänestyslippujen laskentatyön kaksinkertaistumista vaalilautakunnissa ja kunnan keskusvaalilautakunnissa.