Väestörekisterikeskus ja maistraatit

Väestörekisterikeskus (VRK) yhdessä maistraattien kanssa perustaa vaalien äänioikeusrekisterin sekä huolehtii äänestyspaikkarekisterin pitämisestä ja äänestysaluejaotuksen hallinnoinnista.

  • Väestörekisterikeskuksen vaalipalvelunumero 029 553 5530

Väestörekisterikeskuksen yhteystiedot vaaleihin liittyvissä asioissa:

Projektipäällikkö Pauli Pekkanen
- Kuntien äänestysalueet
- Äänioikeusrekisteri
- Äänestyspaikkarekisteri

Puhelin: 0295 535 282 ja 050 400 2545
Telefax: (09) 876 4369
Sähköposti: [email protected]
Postiosoite: PL 123, 00531 HELSINKI

Maistraattien yhteystiedot