Koronaohjeita äänestäjille aluevaaleissa

Noudata näitä ohjeita äänestyspaikalla

  • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
  • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
  • Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos se on mahdollista. 
  • Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.
  • Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.

Näin toimit, jos olet karanteenissa tai eristyksessä tai sinulla on hengitystieoireita

Hengitystieoireisia ja karanteenissa tai eristyksessä olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Toimenpiteet riippuvat siitä, sairastuuko äänestäjä ennakkoäänestysaikana vai vaalipäivänä. Toimenpiteet voivat vaihdella myös kunnittain. Seuraa kuntasi vaaliviestintää.

Ennakkoäänestysaikana 

Jos sinulla on hengitystieoireita, odota oireiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon. Hengitystieoireet helpottuvat noin viikon sisällä oireiden alkamisesta.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon, vaan odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Vaalipäivänä 

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa tai lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mukaan. Näissä tapauksissa äänestyksen tulee tapahtua ilman kontaktia muihin ihmisiin ja käyttämällä maskia koko ajan.

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule sisälle vaalihuoneistoon, vaan ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle, jos se ei voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin. Jos oireilet voimakkaasti, pidäthän huolta omasta ja toisten terveydestä pysymällä kotona.

Katso myös: Kysymyksiä ja vastauksia aluevaaleista

Aluevaalit 2022 ovat toiset vaalit, jotka järjestetään Suomessa koronapandemian aikana. Kuntavaaleissa 2021 äänestyspaikoilla noudatettiin monipuolisia järjestelyitä, joilla turvattiin äänestämistä koronaepidemiatilanteesta huolimatta. 

Aluevaalien terveysturvallisuustoimet pohjautuvat kuntavaaleista saatuihin kokemuksiin. Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ottavat aluevaalien järjestelyissä huomioon epidemiatilanteen kehittymisen. Korkeista tartuntamääristä huolimatta aluevaalien tilanne suhteessa kevään kuntavaaleihin on erilainen. Aluevaalit toimitetaan tammikuussa 2022, jolloin kaikki halukkaat äänioikeutetut ovat ehtineet saada vähintään kaksi koronarokoteannosta. Rokotteet suojaavat hyvin varsinkin koronataudin vakavaa muotoa vastaan. THL:n arvioiden mukaan äänestäminen on vähäisen riskin toimintaa.

Aluevaalit toimitetaan epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Oikeusministeriö ja THL ovat laatineet yhteistyössä ohjeita kunnille vaalien terveysturvallisesta järjestämisestä korona-aikana. Jos paikalliset terveysviranomaiset antavat tiukempia ohjeita, niitä noudatetaan oikeusministeriön ja THL:n ohjeiden sijaan.

Ajantasaista tietoa koronavirustilanteesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.

THL: Arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvästä riskistä

Kuntien keskusvaalilautakunnat (päivitetty 17.1.2022)