Kunnallinen kansanäänestys

Kunnallisesta neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä säädetään kuntalain (410/2015) 24-25 §:ssä. Kansanäänestyksen toimeenpanosta päättää valtuusto. Aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä vähintään 4 % kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista. Kunnallinen kansanäänestys voidaan järjestää minä ajankohtana tahansa, ei kuitenkaan kuntavaalien eikä valtiollisten vaalien eikä valtiollisen kansanäänestyksen yhteydessä. Kunnallisissa kansanäänestyksessä noudatettavasta menettelystä säädetään lailla (656/1990).

Neuvoa-antavaa kunnallista kansanäänestystä koskeva lainsäädäntö tuli alunperin voimaan 1.8.1990. Ensimmäinen kansanäänestys järjestettiin Tuusulassa 12.5.1991.

Luettelo toimitetuista kunnallisista kansanäänestyksistä vuodesta 1991