Milloin maakuntavaalit toimitetaan?

Maakuntavaalit toimitettaisiin samanaikaisesti säännönmukaisten kuntavaalien kanssa. Kuntavaaleja toimitetaan joka neljäs vuosi seuraavasti: vuosina 2021, 2025, 2029 ja niin edelleen.

Ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin kuitenkin omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 28.10.2018. Näissä vaaleissa valittujen maakuntavaltuustojen toimikausi alkaisi 1.1.2019 ja kestäisi toukokuun 2021 loppuun.

Ensimmäisten maakuntavaalien tarkempi aikataulu

Kesä-heinä-elokuu 2018:

 • Heti lainsäädännön tultua voimaan: Vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen ehdokkaiden ja puolueiden kampanja-aika alkaa.
 • Mahdollisimman pian lainsäädännön tultua voimaan: Nykyinen maakunnan liiton hallitus asettaa maakuntavaalilautakunnan.
 • Kuntien määrättävä yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat ja tallennettava niiden tiedot vaalitietojärjestelmään viimeistään 17.8.2018.
 • "Hyvissä ajoin ennen vaaleja": VRK:n ilmoitus ulkomaalaisille äänioikeutetuille heidän äänioikeudestaan.

Syyskuu 2018:

 • Eräiden kotikuntaa vailla olevien ulkomaalaisten ilmoittautuminen äänioikeusrekisteriin viimeistään 6.9.2018.
 • Äänioikeusrekisterin tietojen määräytymispäivä 7.9.2018. Äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 12.9.2018.
 • Maakuntavaalilautakunnan ensimmäinen kokous (ml. kuulutus valittavien valtuutettujen lukumäärästä) viimeistään 10.9.2018. Maakuntavaltuustojen koon määrittävä maakunnan asukasluku määräytyy Väestötietojärjestelmässä 31.5.2018 olleen tilanteen mukaan.
 • Ehdokashakemukset tehtävä maakuntavaalilautakunnalle viimeistään 18.9.2018.
 • Maakuntavaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun 27.9.2018.

Lokakuu 2018:

 • Ilmoituskortit postitettava äänioikeutetuille viimeistään 4.10.2018.
 • Ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.10.2018 ja ulkomailla 17.-20.10.2018.
 • Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2018.
 • Vaalien tulokset vahvistetaan 31.10.2018. Maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa 1.1.2019.