Identitetskontroll vid röstning

8.4.2019 12.51
Pressmeddelande

Enligt vallagen måste du kunna styrka din identitet för valfunktionären när du ska rösta.

Du kan legitimera dig på flera olika sätt, bland annat med ett giltigt identitetskort som beviljats av polisen, ett pass, ett vanligt eller digitalt körkort eller ett FPA-kort med foto. Handlingen ska innehålla ditt fullständiga namn, din personbeteckning och ditt foto. Du kan också legitimera dig med en utländsk giltig identitetshandling med foto, om den innehåller ovan nämnda uppgifter.

Valfunktionären bedömer om handlingen kan godkännas som identitetsbevis. Till exempel ett körkort på papper kan godkännas som identitetsbevis, om valfunktionären kan identifiera dig på kortets foto och i övrigt bedömer att handlingen kan godkännas. Också andra handlingar, till exempel ett pass som nyligen gått ut, kan godkännas som identitetsbevis. Om valfunktionären inte känner igen dig på fotot på handlingen, godkänns handlingen inte som identitetsbevis.

Om du inte har något annat giltigt intyg över din identitet kan du hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort hos polisen. För kortet behöver du två passfoton som får vara högst sex månader gamla. Du kan besöka vilken polisinrättning med tillståndstjänster som helst för att ansöka om kortet, och du får kortet genast. Du behöver inte boka tid för att skaffa ett temporärt identitetskort. Om du har ett gammalt pass eller identitetskort är det bra att ha det med när du ansöker om ett temporärt identitetskort.