Styrkande av identitet vid röstning

19.2.2019 14.56 | Publicerad på svenska 21.2.2019 kl. 13.30
Pressmeddelande

Väljaren är skyldig att styrka sin identitet för valfunktionären

Enligt vallagen (714/1998) är väljaren skyldig att styrka sin identitet för valfunktionären. Därför bör väljaren ta med ett intyg över sin identitet (id-kort, pass, körkort eller motsvarande). Den som int har annat intyg över sin identitet kan avgiftsfritt få ett temporärt identitetskort hos polisen för röstningen. För det temporära identitetskortet behövs två passfoton.