Justitieministeriets valanvisningar

Valanvisning 1: Kommunala centralvalnämndens uppgifter

Valanvisning 2: Valnämndens uppgifter

Valanvisning 3: Förhandsröstning på en anstalt

Valanvinsing 4: Förhandsröstning på ett allmänt förhandsröstningsställe i hemlandet

Valanvisning 5: Hemmaröstning

Valanvisning 6: Förhandsröstning utomlands

Valanvisning 7: Magistratens uppgifter