Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprättar ett rösträttsregister vid val samt för ett register över röstningsställena och förvaltar indelningen i röstningsområden.

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan kontaktas på numret 029 553 6370

Kontaktinformation i valfrågor:

Specialsakkunnig Otto Palmu
- Röstningsområdena inom kommunerna
- Rösträttsregistret
- Registret över röstningsställena

Telefon: +358 295 53 5137 ja +358 50 309 0457
E-post: fö[email protected]
Postadress: PB 123, 00531 HELSINGFORS