Följebrev till rösträttsanmälan vid kommunalvalet

Bästa väljare, använd din rösträtt.

Du kan rösta trots coronasituationen. Valfunktionärerna övervakar din säkerhet på röstningsstället och ger råd om hur anvisningarna ska följas.

Du kan rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst under deras öppettider. Du kan främja en jämnare fördelning av antalet väljare genom att förhandsrösta på ett så rusningsfritt röstningsställe som möjligt. Vanligen kan det uppstå rusning på förhandsröstningsställena under kvällen den sista förhandsröstningsdagen.

  • På valdagen kan du endast rösta vid det röstningsställe som antecknats i ditt meddelande om rösträtt mellan kl. 9 och 20.
  • Kommunerna kan informera om att en del av förhandsröstningstiden i första hand reserveras för väljare som hör till riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom. Följ din egen hemkommuns valinformation.
  • För personer som försatts i karantän finns särskilda arrangemang för röstning. 

Följ dessa anvisningar när du röstar:

  • Håll ett avstånd på minst 2 meter till andra väljare och valfunktionärer på röstningsstället.
  • Använd handsprit som finns på röstningsstället. Rengör händerna då du kommer till röstningsstället, vid behov medan du uträttar ditt ärende och när du lämnar röstningsstället.
  • Använd munskydd eller visir när du besöker röstningsstället, om det inte finns något hinder för detta. Valfunktionären kan vid behov be dig avlägsna ansiktsmasken medan identiteten kontrolleras.
  • Valfunktionärerna sköter om att regelbundet rengöra ytor och utrustning på röstningsstället. Det är osannolikt att smitta förmedlas via föremål och ytor. Det är säkert att använda pennor och blanketter på röstningsstället enligt anvisningarna. Om du vill kan du ta med dig en egen penna.

Coronasituationen kan variera på olika håll i landet. Följ med informationen om röstningsarrangemangen i din egen hemkommun. Om de lokala hälsovårdsmyndigheterna ger strängare anvisningar, följs dessa i stället för denna anvisning.

Om du har frågor kan du kontakta den avgiftsfria valtjänsttelefonen 0800 947 71.

Anvisningarna om hälsosäker röstning under coronapandemin har utarbetats i samarbete mellan justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.